• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole Publiczne
w Małogoszczu

Nasze motto: KAŻDE DZIECKO JEST DLA NAS WAŻNE 

 

1. Szczególnie dbamy o bezpieczeństwo dzieci.
Nasze dzieci czują się w przedszkolu bezpieczne, relacje między rówieśnikami opierają się na otwartości i zaufaniu:
a) w każdej grupie jest opracowany „kodeks przedszkolaka”,
b) systematycznie dbamy o sprzęt i wyposażenie przedszkola,
c) uczymy dzieci wzajemnego szacunku i respektowania norm społecznych,
d) organizujemy spotkania z policjantem i strażakiem, instruktorem BHP,
e) organizujemy teatrzyki profilaktyczne, akcję ewakuacyjną przedszkolaka,
f) stosujemy elementy odblaskowe np. kamizelki, podczas spacerów.

2. Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia dzieci.
Nasza działalność dydaktyczna i wychowawcza nie ogranicza się tylko do zajęć obowiązkowych. Oferujemy wiele form dodatkowych wspierających rozwój dzieci:
a) zajęcia rytmiczno – taneczne,
b) organizujemy konkursy i zawody,
c) zajęcia z języka angielskiego,
d) zapraszamy na zajęcia ciekawych ludzi.

3. Naszą dumą jest bogato wyposażone przedszkole.
Jesteśmy bardzo dumni z naszych sal i wyposażenia przedszkola:
a) we wszystkich salach są wymienione okna, kolorowe ściany, nowe meble dla dzieci,
b) posiadamy nowoczesne pomoce dydaktyczne w każdej Sali,
c) dbamy o profesjonalny wystrój korytarzy (tablice informacyjne, wystawy prac dzieci).
d) mamy nowocześnie wyposażoną kuchnię,
e) szatnia jest wyremontowana,
f) otoczenie przedszkola jest estetyczne, plac zabaw jest wyposażony w nowoczesny sprzęt do gier i zabaw,
g) każda sala wyposażona jest w komputer,
h) posiadamy sprzęt do gimnastyki korekcyjnej np. basen suchy, tor przeszkód.

4. Rzetelnie przygotowujemy każde dziecko do szkolnego etapu kształcenia.
Jako przedszkole ponosimy odpowiedzialność za to, czy dzieci dobrze sobie poradzą w szkole. Staramy się je przygotować do następnego etapu kształcenia poprzez:
a) rzetelne diagnozowanie rozwoju dziecka i gotowości do podjęcia nauki w szkole,
b) realizację wszystkich zadań edukacyjnych, które są określone przez Państwo w tzw. Podstawie Programowej,
c) przeprowadzanie pogadanek i spotkań ze specjalistami dla rodziców,
d) współpracę ze szkołą podstawową, udział w dniu otwartym dla przedszkolaków,
e) opracowanie i realizację indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka.

5. Ściśle współpracujemy z rodzicami.
Nasze przedszkole może sprawnie funkcjonować tylko wtedy, jeśli rodzice aktywnie włączą się w jego życie:
a) poza stałymi spotkaniami z rodzicami przeprowadzamy rozmowy indywidualne z każdym rodzicem na temat jego dziecka,
b) jesteśmy do dyspozycji także w sprawach bieżących,
c) wszystkie uroczystości, wydarzenia, a także decyzje dotyczące przedszkola są konsultowane i ustalane z rodzicami,
d) organizujemy jeden raz w miesiącu zajęcia otwarte dla rodziców,
e) angażujemy rodziców do udziału wraz z dziećmi w konkursach przedszkolnych.
6. Dbamy o więź dziecka z najbliższym otoczeniem.
Współpracujemy z instytucjami działającymi w środowisku poprzez:
a) uczestnictwo w festynie organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy i godne reprezentowanie przedszkola w ważnych uroczystościach lokalnych,
b) branie udziału w akcjach ekologicznych i charytatywnych,
c) opiekę nad miejscami pamięci narodowej,
d) organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy,
e) odwiedzanie Muzeum Ziemi Małogoskiej

7. Propagujemy „zdrowy styl życia”.
Bardzo dbamy o rozwój kultury fizycznej, sensowne spędzanie wolnego czasu oraz zdrowe nawyki żywieniowe:
a) proponujemy zajęcia korekcyjne,
b) zapraszamy specjalistów np. lekarzy, psychologów, logopedów, dietetyków,
c) prowadzimy wiele zajęć ruchowych na świeżym powietrzu na naszym placu zabaw,
d) organizujemy codzienne wycieczki i spacery,
e) zapewniamy smaczne i zdrowe posiłki.

8. Integrujemy społeczność przedszkolną poprzez świętowanie, wspólne spędzanie wolnego czasu i działanie na rzecz przedszkola.
Mamy bogaty kalendarz imprez i uroczystości. Celem jest integracja naszej społeczności:
a) Wspólne święta i imprezy:
Dzień Edukacji Narodowej,
Zabawa andrzejkowa,
Mikołaj,
Jasełka i Wigilia,
Bal karnawałowy,
Dzień Babci i Dziadka,
Powitanie wiosny,
Kiermasz wielkanocny,
Dzień Matki,
Dzień dziecka. 

9. Posiadamy bardzo dobrze wykształconą kadrę.
a) nasi nauczyciele systematycznie się doskonalą i podnoszą swoje kwalifikacje,
b) współpracują ze sobą i dzielą się swoimi doświadczeniami,
c) doskonalą metody swojej pracy,
d) są twórczy.

facebook