• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole Publiczne
w Małogoszczu


Przedszkole Publiczne w Małogoszczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego w Małogoszczu

Data publikacji strony internetowej: 2014.08.26
Data ostatniej istotnej aktualizacji:18.04.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
1.Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
2.Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogę nie być dostępne cyfrowo gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
3.Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
4.Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
5.Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX, ODT nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo.
Dokładamy wszelkich starań, aby w najbliższym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo.

Wyłączenia:
Filmy umieszczane na stronie nie są tłumaczone na język migowy
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 18 kwietnia 2021r.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 18 kwietnia 2021r
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wypych Ewa
E-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 413855442

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Małogoszczu
Adres:28-366 Małogoszcz, ul. Słoneczna 18
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon:413855442
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do budynku przedszkola zaprojektowano od strony zachodniej. Istnieje jedno dostępne dla dzieci wejście do którego prowadzą tylko schody. Wejście to nie jest zaopatrzone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
W przedszkolu istnieją 3 kondygnacje: piwnica, parter z szatniami dla dzieci oraz piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe. Brak windy.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Przedszkole nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, pętlami komunikacyjnymi i miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Za zgodą dyrektora przedszkola, do budynku przedszkola ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Skróty klawiszowe: Tab, Shift+Tab.

facebook