• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole Publiczne
w Małogoszczu

Nasze przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami, dzięki którym możemy uatrakcyjnić proces dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczy.

Celem tej współpracy jest: rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci, kształtowanie postaw społecznie pożądanych, nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci, poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,pomoc dla dzieci z rodzin ubogich oraz zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego.

W ten oto sposób dajemy dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim.

Współpracujemy z :


* Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
Współpraca z władzami gminy w zakresie spraw materialnych, bazowych i organizacyjnych placówki.
Organizacja spotkań dzieci z przedstawicielami władz Miasta.Poznanie budynku oraz pracy urzędników. Bieżące konsultacje dotyczące funkcjonowania przedszkola, promowanie naszej placówki na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy.

* Rada Rodziców
Bardzo dużą wagę przykładamy do organizowania spotkań z rodzicami, na których omawiane są ważne sprawy związane z funkcjonowaniem przedszkola, wychowaniem i edukacją dzieci. Duże znaczenie mają uwagi i pomysły wypływające od rodziców.
Nasza współpraca układa się bardzo dobrze. Rodzice chętnie wspierają swoją pomocą podczas organizowanych uroczystości i imprez przedszkolnych. Zawsze cenimy sugestie rodziców dotyczące naszej pracy i możemy liczyć na pomoc z ich strony.


* Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Małogoszczu
Współpracujemy w zakresie pomocy materialnej i finansowej dzieciom z rodzin o najniższych dochodach (refundacją kosztów żywienia i opłat za przedszkole). Jesteśmy w kontakcie z pracownikami Opieki Społecznej.


* Miejska Biblioteka Publiczna w Małogoszczu
Poznanie pracy bibliotekarza; przedstawienie zbioru bibliotecznego – oznakowania, okładki, karty książki i karty czytelnika; zachęcenie dzieci do korzystania ze zbiorów biblioteki, motywowanie do aktywnego czytelnictwa; słuchanie czytanych utworów literackich przez panie bibliotekarki.

* Ośrodek Zdrowia w Małogoszczu
Współpracujemy z pracownikami zdrowia w celu umawiania dzieci na szczepienia ochronne. W miarę potrzeb umawiamy wizyty kontrolne czystości osobistej dzieci dokonywane przez pielęgniarkę szkolną.

* Komisariat Policji w Małogoszczu
Organizowanie spotkań z policjantami na terenie przedszkola; poznanie zawodu policjanta, umundurowania oraz oglądanie wozu policyjnego; prelekcje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zachowania się wobec osób obcych i zwierząt; organizowanie wycieczek na Komisariat Policji; współpraca w ramach kontroli pojazdów przed wyjazdami na wycieczki autokarowe.

* Ochotnicza Straż Pożarna w Małogoszczu
Organizowanie wycieczek do siedziby Straży Pożarnej; zajęcia edukacyjne z udziałem strażaków w formie prelekcji i pokazów; zapraszanie strażaków do przedszkola; przeprowadzanie próbnej ewakuacji dzieci i pracowników placówki; kontrola obiektu związana z bezpieczeństwem pożarowym.

* Szkoła Podstawowa w Małogoszczu
Zapoznanie dzieci ze szkołą - ułatwienie przekroczenia progu przedszkole-szkoła; integracja środowiska rówieśniczego. Udział dzieci 5,6 letnich w lekcjach pokazowych przygotowanych przez nauczycieli klas I-III.

* Dom Kultury w Małogoszczu
Zachęcanie do korzystanie z dodatkowych zajęć organizowanych przez DK. Dostarczanie informacji o zbliżających się koncertach,konkursach i przedstawieniach dla dzieci. Prezentowanie zdolności wokalnych dzieci na corocznym konkursie pt. "Przedszkolne Śpiewanie"

* Księgarnia i Hurtownia Taniej Książki Tuliszków:

- realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest promocja czytelnictwa, uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze  i finansowe wsparcie zakupów bibliotecznych,

- organizacja i przeprowadzenie w przedszkolu kiermaszu książki, gdzie proponowane są różnorodne gatunki literackie: nowości wydawnicze i książki na różne okazje, książki edukacyjne dla dzieci, komiksy dla dzieci, kolorowanki, malowanki i kolorowanki z naklejkami, albumy, bajki, baśnie, legendy, książki  dla dzieci i książki młodzieży, powieści dla dorosłych,

- zakup książek na nagrody dla przedszkolaków,

- książeczki na zakończenie zerówki -nagrody dla absolwentów przedszkoli, które     z cała pewnością przydadzą się dzieciom na dalszym etapie edukacji.

* Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jędrzejowie
Poradnia zajmuje się udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzicom; prowadzenie badań przesiewowych - logopedycznych; organizowanie spotkań ze specjalistami dla rodziców; prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w poradni i na terenie placówki.
Dane teleadresowe :
ul. Reymonta 1
28 -300 Jędrzejów
tel./fax (041)3861722
dyrektor (041)3862081
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www : http://www.pppjedrzejow.republika.pl/

* Reba Organizacja Odzysku S.A.- pomagamy w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów przenośnych.
Każda bateria i akumulator wyrzucony do kosza na śmieci,do lasu lub na łąkę powoduje zagrożenie dla środowiska.
Dlatego prosimy rodziców aby wraz z dziećmi pomogli Nam zadbać o środowisko .

Pamiętaj !
Po zużyciu baterii lub akumulatora przynieś je do naszego Przedszkola i wrzuć do specjalnego pojemnika oznaczonego napisem „Zużyte baterie”

* Fundacja Miśka Zdziśka "Błękitny Promyk Nadziei" - zbierając nakrętki pomagamy dzieciom chorym, niepełnosprawnym oraz osobom skrzywdzonym przez los.
Misją Fundacji jest pomoc chorym i potrzebującym osobom z naszego regionu w przywróceniu im zdrowia oraz uśmiechu a także pomoc w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, dlatego też :

Nie wyrzucaj nakrętek do śmieci !
Odkręć, przynieś do naszego Przedszkola i wrzuć do specjalnego pojemnika !
Wkręć się w pomaganie !

facebook