• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole Publiczne
w Małogoszczu

– mgr Milena Stefańczyk – logopeda


ORGANIZACJA TERAPII LOGOPEDYCZNEJ W PRZEDSZKOLU


Na początku roku szkolnego w przedszkolu przeprowadzane są przez logopedę badania przesiewowe. W badaniu uczestniczą dzieci 3, 4, 5, 6-letnie. Ich celem jest ustalenie aktualnego poziomu rozwoju mowy dzieci.

W zakresie badania wstępnego logopeda szczególną uwagę zwraca na:

1) zdolność wypowiadania się;

2) prawidłowość wymawiania dźwięków mowy i wyrazów;

3) budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego.

4) stan uzębienia

Na podstawie wyników badań przesiewowych logopeda kwalifikuje dzieci do zajęć terapii logopedycznej.

Pełna diagnoza logopedyczna obejmuje:

1) Badanie artykulacji poszczególnych dźwięków mowy (Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym);

2) Budowa i sprawność narządów mowy;

3) Badanie słuchu fonemowego;

4) Sposób oddychania, żucia, połykania.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do terapii uzyskują ustną informację o wynikach badań przesiewowych, o potrzebie dodatkowych konsultacji specjalistycznej: laryngologicznej, stomatologicznej i ortodontycznej lub audiologicznej. W trakcie konsultacji indywidualnych rodzice mają możliwość uzyskania informacji na temat rozwoju mowy dziecka.

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. Istotne w planowaniu pracy są informacje uzyskane od rodziców dzieci i nauczycieli.
Indywidualna praca z dzieckiem w początkowej fazie nastawiona jest na nawiązania kontaktu, pozyskanie zaufania oraz zachęcenie i zmotywowanie do uczestnictwa w zajęciach. Terapia logopedyczna przeprowadzana jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi, opiera się na zasadzie: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka. Ćwiczenia prowadzone na zajęciach obejmują:

• pracę nad bogaceniem słownika dziecka;

• pracę nad stymulacją świadomości językowej m. in. kształceniem form gramatycznych;

• pracę nad korygowaniem wymowy (zaburzeń artykulacyjnych).

Cała terapia składa się z dwóch zasadniczych etapów:

1) wywołanie prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski;

2) utrwalenie tego wzorca w ciągu mownym (wprowadzenie go poprzez szereg ćwiczeń do spontanicznej mowy dziecka).

W czasie zajęć logopedycznych prowadzone są również ćwiczenia wspomagające artykulację:

- ćwiczenia usprawniające narządy mowy;

- ćwiczenia oddechowe;

- ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek;

- ćwiczenia słuchu fonemowego.W dbałości o wymowę dziecka należy kierować się zasadą, że im wcześniej rozpoznamy trudności i zaczniemy je pokonywać, tym mniej pracy będzie to kosztowało dziecko, ponieważ nieprawidłowe nawyki będą krócej utrwalane.

Zaangażowanie rodziców ma największy wpływ na przebieg terapii logopedycznej. Rodzice mają za zadanie utrwalenie z dzieckiem opracowanego w gabinecie logopedycznym materiału, gdyż tylko wtedy, można przejść do następnego etapu ćwiczeń.


Logopedia 2020/2021

facebook