• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole Publiczne
w Małogoszczu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 10 GODZIN

6.30-8.00 - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wynikającez zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z działalnością kompensacyjną
i stymulującą rozwój dziecka.
8.00-8.30 - Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe doskonalące percepcję wzrokową, słuchową i grafomotorykę. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
8.30-8.45 - Ćwiczenia poranne.
8.45-9.00 - Przygotowanie do śniadania (czynności samoobsługowe, zabiegi sanitarno - higieniczne).
9.00-9.30 - Śniadanie.
9.30-10.30 - Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą oparte na wybranym programie wychowania przedszkolnego.
10.30-11.45 - Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.
11.45-12.00 - Przygotowania do obiadu (czynności samoobsługowe, zabiegi sanitarno - higieniczne.
12.00-12.30 - Obiad.
12.30-12.45 - Relaksacja.
12.45-13.45 - Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Prace porządkowe i gospodarcze w ogrodzie przedszkolnym.
13.45-14.15 - Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
14.15-14.30 - Przygotowanie do podwieczorku (czynności samoobsługowe, zabiegi sanitarno - higieniczne).
14.30-14.45 - Podwieczorek.
14.45-17.00 - Zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym.

facebook