• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole Publiczne
w Małogoszczu

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Małogoszczu informuje, że od dnia 1 marca 2024r. do dnia 15 marca 2024r. trwają zapisy do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.                                

Wnioski dostępne są do pobrania na stronie przedszkola, a także w sekretariacie placówki(załącznik do pobrania)

Uzupełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2024 r. do godziny 15.00.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia na rok 2024/2025 będzie udostępniona na stronie internetowej przedszkola do 25 marca 2024r. do godz. 15.00 oraz na tablicy informacyjnej w budynku przedszkola.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola składają pisemne oświadczenie ,,Potwierdzenie woli” przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego w Małogoszczu na rok szkolny 2024/2025 do dnia 29 marca 2024r.

(załącznik do pobrania)

Brak pisemnego ,,Potwierdzenia woli” zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją przyjęcia dziecka do  placówki.

Do dnia 05.04.2024r. - podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Małogoszczu na rok szkolny 2024/2025.

Listy dzieci z podziałem na grupy będą udostępnione na stronie internetowej przedszkola  od 19 sierpnia 2024r.

Całość postępowania rekrutacyjnego przedstawia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr O.3.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 23 stycznia 2024r.

                                                                                                                                         Z poważaniem

                                                           Ewa Wypych

                                                         Dyrektor Przedszkola Publicznego 

                                                    w Małogoszczu

facebook