• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
Ustawienia
Wyszukiwarka

Przedszkole Publiczne
w Małogoszczu

 

Informuję, że od dnia 15 maja 2023r. można składać wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.

Proszę o zapoznanie się z treścią Regulaminu dyżuru oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz z dnia 09 maja 2023r.

 

  1. Wnioski należy składać w sekretariacie przedszkola w terminie 15.05.2023r. – 31.05.2023r. do godz. 15.00.

  2. Druki wniosków do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie przedszkola.

 

                                                                                                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                   Ewa Wypych – Dyrektor

                                                                                                                    Przedszkola Publicznego w Małogoszczu

 

Wniosek_.pdf

Regulamin_dyżuru.pdf

Terminy_przerw.pdf

zarządzenie_Przerwa_wakacyjna.pdf

facebook